(+374) 91 31-52-82

https://griman.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ


Նորություններ և հայտարարություններ - Նոր տեսականի

Նոր տեսականի

Տեղեկացնում ենք, որ իրացման համար ստացվել են հետևյալ սարքերը.

 1. Ընդունիչ-հսկիչ սարք Գրանիտ 3 ЭК

 2. Ընդունիչ-հսկիչ սարք Գրանիտ 6 ЭК

 3. Ընդունիչ-հսկիչ սարք Գրանիտ 16

 4. Ընդունիչ-հսկիչ սարք Գրանիտ 24

 5. Հրդեհի ազդասարք, ծխային ИП 212-45

 6. Հրդեհի ազդասարք, ձեռքի ИПР 513-10

 7. Լուսաձայնային ազդարարիչ ОПОП 124-7

 8. Հրդեհի ազդասարք ջերմային, դիֆերենցված ИП 101-3А-А3R1

 9. Բացման տվիչ ИО 102-32 Полюс-2

10. Բացման տվիչ ИО 102-16/2 СМК

11. Քարտ EM-MARINE proximity (բարակ)

 

Առկա է նաև պահպանության և հրդեհի ազդարարման սարքերի մեծ տեսականի:

Մանրածախ գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար օգտվեք մեր կայքի «Կապ» միջոցից: