(+374) 91 31-52-82

https://griman.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Հրդեհի ազդասարք ԻՊ 101-3А-А3R1

Հրդեհի ազդասարք ԻՊ 101-3А-А3R1

Հրդեհային ազդասարքեր: Ջերմային

Հրդեհի ազդասարք ԻՊ 101-3А-А3R1: Հրդեհի ազդասարք, ջերմային, մաքսիմալ դիֆերենցված: Նախատեսված է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի և դրա բարձրացման արագության հիման վրա հրդեհի հայտնաբերման համար:

Նոր տեսականի