(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

https://griman.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Հրդեհի ջերմային ազդասարք ECO-1005

Հրդեհի ջերմային ազդասարք ECO-1005

Հրդեհային ազդասարքեր: Ջերմային

Հրդեհային, ջերմային, մաքսիմալ-դիֆերենցիալ ИП101-23M-A1R (ECO-1005) ազդասարք։ Նախատեսված է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի և դրա բարձրացման արագության հիման վրա հրդեհի հայտնաբերման համար: Այն ակտիվանում է ջերմաստիճանի բարձրացման արագությանը զուգընթաց՝ մեկ րոպեում 8°С և ավելի ջերմաստիճանի բարձրացման կամ  դանդաղ բարձրացման դեպքում 58°С ջերմաստիճանին հասնելու դեպքում։

Նոր տեսականի