(+374) 10-22-44-60 (+374) 91 31-52-82

https://griman.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Հրդեհի ազդասարք ԻՊ 212-73 (Պրոֆի-Օ)

Հրդեհի ազդասարք ԻՊ 212-73 (Պրոֆի-Օ)

Հրդեհային ազդասարքեր: Ծխի, Հասցեային

Հրդեհի ազդասարք ԻՊ 212-73 (Պրոֆի-Օ), ծխային օպտիկական էլեկտրոնային: Նախատեսված է միջավայրի օպտիկական խտության աճման միջոցով հրդեհի հայտնաբերման համար: Սարքը գործում է զգայունության 3 մակարդակով՝ բարձր-0.08դբ/մ, միջին-0.16դբ/մ, ցածր-0.16 դբ/մ:

Նոր տեսականի