(+374) 91 31-52-82

https://griman.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Հրդեհային ազդասարք ԻՊՐ-Կ(ՍԿ)

Հրդեհային ազդասարք ԻՊՐ-Կ(ՍԿ)

Հրդեհային ազդասարքեր: Ձեռքի

Հրդեհային ձեռքի էլեկտրո-կոնտակտային ազդասարք ԻՊՐ-Կ(ՍԿ) – նախատեսված է պահակային և պահակա-հրդեհային ազդանշաններում տագնապի ահազանգը ձեռքով միացնելու համար:

Նոր տեսականի