(+374) 91 31-52-82

https://griman.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Շարժման ազդասարք Աստրա-551

Շարժման ազդասարք Աստրա-551

Պահպանության ազդասարքեր: Կոմբինացված, Շարժման

Ազդասարք շարժման կոմբինացված +ԻԿ Աստրա-551: Նախատեսված է պահպանվող տարածքում շարժման հայտնաբերման համար:

Նոր տեսականի