(+374) 91 31-52-82

https://griman.am/ ԳՐԻՄԱՆ ՍՊԸ

Պահպանություն և հրդեհի ազդարարում - Հրդեհի ազդասարք ԻՊ 212-141-ՈւՍ2

Հրդեհի ազդասարք ԻՊ 212-141-ՈւՍ2

Ազդասարք հրդեհային օպտիկական էլեկտրոնային ԻՊ 212-141-ՈւՍ2: Տեղակայման վայրում ծխի առկայության մասին ազդարարող սարք:

Հրդեհի ազդասարքը սինխրոնացման Ուս2 սարքի շնորհիվ կարող է աշխատել այլ սարքերի հետ, որոնք ունեն միացման 4 լարանի սխեմա:

Նոր տեսականի